Linkedin pozyskiwanie danych

jak wyodrębnić dane z linkedin, aby zbudować listy kwalifikowanych potencjalnych klientów.